انجمن جمعیت شناسی ایران
  • فراخوان ارسال مقاله ؛ همایش یک سال پس از زلزله کرمانشاه: تجربه‌ها و سیاست‌ها

نحوه عضویت

شماره حساب انجمن جمعیت شناسی ایران

۳۴۲۰۵۴۹۰۰ بانک تجارت شعبه شهید بهشتی(ره)

شماره شبا

IR580180000000000342054900

لطفا پس از پرداخت با دبیرخانه انجمن تماس حاصل فرمائید.