انجمن جمعیت شناسی ایران

نشست هم‌انديشي به روز رساني سرفصل درس‌هاي جمعيّت‌شناسي دوره‌ي كارشناسي

در پي تصميم اعضاي هيئت مديره‌ي انجمن جمعيّت‌شناسي ايران مبني بر ضرورت بازنگري و به روز رساني سرفصل‌هاي درس‌هاي جمعيّت‌شناسي دوره‌ي كارشناسي و به منظور ايجاد رويه‌اي همسان و يكسان در ارايه‌ي مطالب و مباحث جمعيّتي در چارچوب درس‌هاي جمعيّت‌شناسي در دانشگاه‌هاي كشور، اوّلين نشست هم‌انديشي اعضاي هيئت ‌مديره‌ي انجمن جمعيّت‌شناسي ايران، و تني چند از استادان جمعيّت‌شناسي دانشگاه‌هاي تهران، علّامه طباطبايي، شهيد بهشتي، بوعلي سينا، مازندران، يزد و مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيّتي آسيا و اقيانوسيه در محلّ انجمن جمعيّت‌شناسي ايران در دانشگاه تهران برگزار شد. در ابتداي جلسه، دكتر حبيب‌الله زنجاني رياست انجمن جمعيّت‌شناسي ايران بر ضرورت بازنگري و به روزرساني و نيز هم‌سان‌سازي سرفصل‌هاي دروس جمعيّت‌شناسي دوره‌ي كارشناسي، تأكيد نمودند و آن را يكي از رسالت‌ها و وظايف مهمّ انجمن جمعيّت‌شناسي ايران دانستند.

اعضاي حاضر در جلسه به اتّفاق بر ضرورت تشكيل كميته‌هاي تخصّصي به منظور بررسي عميق و دقيق سرفصل‌هاي هريك از درس‌هاي جمعيّت‌شناسي دوره‌ي كارشناسي، تأكيد نمودند و بر همين اساس، شش گروه كاري تخصّصي براي اقدام‌هاي بعدي تعيين شد. اعضاي كميته‌‌هاي تخصّصي و سرپرست هر كميته به شرح ذيل تعيين شد:

كميته‌ي تخصّصي مباني جمعيّت‌شناسي شامل محمّدكريم منصوريان، محمّدجلال عبّاسي شوازي، شهلا كاظمي‌پور و علي‌يار احمدي. سرگروه كميته‌ محمّدكريم منصوريان.

كميته‌ي تخصّصي روش‌هاي مقدّماتي تحليل جمعيّت شامل حسن سرايي، محمّدجلال عبّاسي شوازي، ناهيد درودي آهي. سرپرست كميته محمّدجلال عبّاسي شوازي.

كميته‌ي تخصّصي جمعيّت‌شناسي اقتصادي ـ اجتماعي شامل احمد كتابي، حسين محموديان، يعقوب فروتن. سرپرست كميته حسين محموديان.

كميته‌ي تخصّصي جمعيّت‌شناسي ايران شامل حبيب‌الله زنجاني عبّاس عسكري ندوشن، رسول صادقي. سرپرست كميته حبيب‌اللّه زنجاني.

كميته‌ي تخصّصي جمعيّت‌شناسي كاربردي شامل محمّد ميرزايي، مجيد كوششي، حاتم حسيني. سرپرست كميته محمّد ميرزايي.

كميته‌ي تخصّصي جمعيّت‌شناسي عمومي شامل سيّدمحمّد سيّدميرزايي، كوروش مهرتاش، محمود مشفق

مقرّر شد اعضاي هريك از كميته‌هاي پنج‌گانه پس از بررسي‌هاي لازم و كارشناسي، نتيجه‌ي كار خود را حدّاكثر تا تاريخ ۱۰-۱۱-۱۳۸۸ به مجري طرح گزارش نمايند.

دوّمين نشست كميته‌هاي تخصّصي در روز ۶ اسفند ۱۳۸۸ در محلّ دانشكده‌ي علوم اجتماعي دانشگاه تهران، دفتر انجمن جمعيّت‌شناسي ايران برگزار خواهد شد. مقرّر شد پس از جمع‌بندي كارهاي انجام‌شده و ارايه‌ي گزارش به هيئت‌ مديره‌ي انجمن، نشست سوّم در ارديبهشت ۱۳۸۹ به ميزباني دانشگاه بوعلي سينا در همدان برگزار شود. پيش‌بيني مي‌شود در حاشيه‌ي اين نشست مجموعه‌ سخنراني‌هايي نيز در خصوص مسايل و چالش‌هاي جمعيّتي ايران در دانشگاه بوعلي برگزار شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *