انجمن جمعیت شناسی ایران

صندوق جمعيّت ملل متّحد از كشورهاي فعّال در آمارگيري حمايت مي‌كند

مدير اجرايي صندوق جمعيّت ملل متّحد در پيام خود به سمينار روز جهاني جمعيّت تصريح كرده است: آمارگيري‌ها، بررسي‌ها و آمار و ارقام مهم به منظور تنظيم برنامه‌ها، سياست‌گذاري‌ها و برنامه ريزي‌ها براي تأمين نيازهاي مردم و بهبود زندگي آنان، داده‌هاي حياتي فراهم مي‌سازد. وي خاطرنشان کرده است: اين داده‌ها براي دسترسي همگاني به آموزش، مداوا، مراقبت و حمايت از پيش‌گيري از اچ آي وي و بهداشت باروري و تحقّق آرمان‌هاي توسعه‌ي هزاره، اهميّت حياتي دارد. احمد عبيد اظهار داشته است: صندوق جمعيّت ملل متّحد از كشورها در آمارگيري‌هاي ۲۰۱۰ فعّالانه حمايت به عمل مي‌آورد و براي انجام مأموريت خود در زمينه‌ي حمايت از كشورها براي استفاده از داده‌ها و اطّلاعات مربوط به جمعيّت به منظور سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها جهت كاهش فقر و تضمين اين‌كه هر حاملگي خواسته و آگاهانه از زايماني بي‌خطر برخوردار، و هر جواني عاري از ايدز باشد، حمايت مي‌كند. مدير اجرايي صندوق جمعيّت ملل متّحد تأکيد كرده است: سازوكارهاي جمعيّت از جمله نسبت‌هاي رشد، ساختار سنّي، باروري و مرگ‌و‌مير، مهاجرت و غيره بر همه‌ي جنبه‌هاي توسعه‌ي انساني، اجتماعي و اقتصادي تأثير مي‌گذارد. وي در اين پيام يادآور شده است: از نتايج دوره‌ي اخير آمارگيري‌ها، در نظام‌هاي آماري و سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ ريزي‌هاي سال‌هاي آينده استفاده خواهد شد. احمد عبيد در پايان پيام خود به سمينار روز جهاني جمعيّت آورده است: صندوق جمعيّت ملل متّحد در روز جهاني جمعيّت امسال، بر حقّ همه‌ي اشخاص براي اين‌كه به حساب آورده شوند، به‌ويژه زنان، دختران و اشخاص بي‌بضاعت تأكيد مي‌كند؛ چرا كه آمارگيري‌ها و داده‌هاي مربوط به جمعيّت نقش حياتي در امر توسعه و بازپروري و واكنش بشردوستانه دارند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *