همايش تحليل نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن ١٣٩٥

مرکز آمار ایران، پژوهشکده آمار و UNFPA با همکاری  انجمن جمعیت شناسی ایران و سایر مراکز برگزار می کند.

 همايش تحليل نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن ١٣٩٥

محور هاي همايش:

روش شناسي آماري

توزيع و ساختار جمعيت

پويا شناسي جمعيت

ويژگي هاي مسكن

ويژگي هاي اجتماعي- اقتصادي جمعيت و خانوار

مهلت ارسال مقاله:٩٧/٦/٢٠

زمان برگزاری همایش: 6و 7 آذرماه 1397

دبير خانه همايش: تهران، خيابان دكتر فاطمي، خيابان بابا طاهر،خيابان شهيد فكوري،شماره ١٤٥، پژوهشكده آمار تلفن:‌٣-٨٨٦٣٠٤٤٠

جهت کسب اطلاعات بشتر به وبسایت همایش مراجعه فرمایید

https://www.amar.org.ir